English   Romanian
 
ASOCIAŢIA   EVREILOR   ROMÂNI
VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI


Despre Noi

 

Cine suntem?

Suntem azi cei puţini rămaşi încă în viaţă, dintre supravieţuitorii Holocaustului din România.

Înfiinţare

AERVH (Asociatia Evreilor Romani Victime ale Holocaustului) a luat fiinţă în anul 1991, la iniţiativa unui grup de supravieţuitori, din necesitatea de a oferi susţinere legislativă, morală şi materială victimelor care au supravieţuit Holocaustului, precum şi pentru păstrarea memoriei Holocaustului si a cinstirii martirilor acestei tragedii.

Cine poate să facă parte din asociaţie:

 1. Supravieţuitorii:
  • lagărelor naziste
  • lagărelor şi ghetourilor din Transnistria
  • detaşamentelor de muncă forţată
  • pogromurilor
  • strămutărilor forţate
 2. Urmaşii direcţi ai victimelor Holocaustului
 3. Membrii simpatizanţi

Conducerea executivă

Conducerea executivă a Asociaţiei este asigurată de un consiliu director care este ales periodic de către adunarea generală.
Pe parcursul existenţei sale, conducerea executivă a Asociaţiei a fost asigurată de:

1990 – 2000:

Herman Freifeld – preşedinte
Nathan Amen – vicepreşedinte
Friedrich Antschel – vicepreşedinte

2001 – 2007:

Otto Adler – preşedinte
Liviu Beris – vicepreşedinte
Radu Comşa – secretar executiv

Începînd din 2007:
 • Liviu Beris – preşedinte
 • Israel Tanner – vicepreşedinte
 • Octavian Fülöp – secretar executiv
 • membri

Activitatea Asociatiei

Activitatea asociaţiei se desfăşoară pe următorele direcţii:
 • memoria Holocaustului
 • legislativă şi de consultanţă în obţinerea drepturilor legale

În domeniul păstrării memoriei Holocaustului:

Asociaţia a desfăşurat şi desfăşoară o activitate deosebit de intensă:
 1. conferinţe şi talk show-uri despre Holocaust, ţinute de supravieţuitori în ţară şi în străinătate. În anii 2004 – 2008 au fost susţinute în faţa elevilor şi studenţilor peste 190 de conferinţe şi s-a participat la 9 talk show-uri TV şi radio.
 2. s-au elaborat materiale bibliografice scrise şi audio – vizuale pentru popularizarea Holocaustului în general, o atenţie specială fiind acordată sistemului de învăţământ.
În acest sens, în perioada 2005 – 2008 au fost editate următoarele cărţi:
 • Dicţionar de lagăr;
 • Reflecţii despre Holocaust;
 • Ecouri din Holocaust în literatura universală;
 • Evrei, treceţi Nistrul!
 • Holocaust sub guvernarea Antonescu (în limbile română, engleză şi maghiară);
 • Holocaustul în documentele celui de al III-lea Reich (Culegere de documente din arhivele germane);
 • Holocaust:Gânduri, idei, sentimente;
 • Holocaust: Tinerii întreabă, supravieţuitorii răspund;
 • Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei, vol I şi II;

Toate cărţile au fost distribuite gratuit în şcoli, conform unui Protocol între Ministerul Educaţiei şi AERVH.

Asociaţia noastră a avut o participare activă la elaborarea raportului Comisiei pentru studiului Holocaustului din România – Elie Wiesel.

Supravieţuitorii lagărelor din Transnistria şi a celor germane au contribuit cu interviuri exhaustive la cărţile editate de Centrul de Cercetări pentru Istorie Recentă.

Cea mai mare parte a supravieţuitorilor lagărelor de concentrare au fost subiectul unor interviuri filmate, constituind un fond de mărturii, realizat de fundaţia „Shoah” creată de Steven Spielberg.

În domeniul legislaţiei şi consultanţei:

 • Asociaţia şi-a adus aportul la obţinerea unor drepturi acordate victimelor Holocaustului prin legile 118/1990 şi 189/2000.
 • Asociaţia a acordat consultanţă victimelor Holocaustului, pentru a putea obţine drepturile prevăzute prin lege.
 

CONTACT

Telefon/fax AERVH:  00-4021-322-9554
Email AERVH:  aervh.ro@gmail.com

Persoane de contact:
Preşedinte – Liviu Beris
Vicepreşedinte – Israel Tanner
Secretar executiv – Octavian Fülöp
  Acasă

   


  Asociatia Evreilor Romani Victime ale Holocaustului