English   Romanian
 
ASOCIAŢIA   EVREILOR   ROMÂNI
VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI


Bine aţi venit

 
Site-ul nostru conţine o colecţie de mărturii şi documente referitoare la Holocaustul din România şi teritoriile sub administraţie românească în timpul celui de-al doilea război mondial.
 
Într-un trecut îndepărtat şi aproape ireal, noi am trăit aceste evenimente. Am supravieţuit pogromurilor, deportărilor şi exterminărilor în masă. Am tăcut în anii negri ai dictaturii comuniste care a urmat războiului, când libertatea cuvântului ne-a fost luată. Acum vorbim în numele tuturor celor care nu mai pot vorbi.
 
A trecut de atunci o viaţă de om, o mică veşnicie. Eram copii în zilele acelea. Acum suntem bătrâni, şi din ce in ce mai puţini. Peste durerea vie s-a aşternut uitarea şi nepăsarea generală. Memoria acestei părţi din istorie a fost deseori minimalizată, şi învăţăturile sale ignorate.
 
Dar istoria are tendinţa neliniştitoare de a se repeta atunci când învăţăturile sale sunt ignorate. De aceea, ne-am angajat să păstrăm vii aceste amintiri. Ca şi celelalte activitaţi educaţionale ale Asociaţiei, mărturiile publicate pe acest site urmăresc să informeze publicul românesc şi internaţional, în scopul inţelegerii adevărului istoric şi lărgirii orizontului uman.
 
Fără cunoastere, nu este posibilă inţelegerea şi compasiunea. Şi fără aceste sentimente, condiţia umană este precară.
 
De aceea,  MARTORII VORBESC 
 

Asociatia Evreilor Romani Victime ale Holocaustului